ESPÉ – Nekonečný

O albume

Po mnohých zmenách v kapele aj našich osobných životoch vyšiel v roku 2009 album Nekonečný. Ako prvá z piesní na tomto albume vznikla pieseň „Múry“. Julo na ňu spomína takto: „Táto pieseň sa vo mne zrodila, keď som hral doma pod krížom a vyznával som, že chcem dať Bohu všetky svoje múry a hriechy – aj tie skryté, s ktorými som už dlho bojoval.“ Múry naozaj padli a odovzdanosť priniesla prielom, ktorý je odzrkadlený v celom albume. Album Nekonečný bol pre nás prelomom hudobne aj duchovne. Znamenal pre nás vstup do nových úrovní pomazania vo vedení chvál a kapele otvoril dvere na mnohé miesta na Slovensku aj v zahraničí. Väčšina autorských piesní ako napríklad pieseň Nekonečný alebo Konaj svoje dielo sa stali celoslovensky známymi a aj po rokoch neprestávajú znieť na rôznych chválových stretnutiach a vovádzať ľudí do uctievania.

 1. Nádherný Boh
 2. On mi slobodu dal
 3. Múry
 4. Spasiteľ
 5. Túžim rásť
 6. Vyznanie
 7. Príď
 8. Všemocný
 9. Stáť smiem
 10. Konej svoje dielo
 11. Nekonečný