Koncerty

Pozývame vás do chvál a uctievania spolu s nami. Máme v srdciach túžbu viesť ľudí vo chválach k otvorenému nebu a Jeho prítomnosti. Snívame o Jeho sláve zjavenej na zemi tak, ako nikdy predtým!

21. apríla 2020
  • Chvály UPC

    21. apríla 2020
    Bratislava, Slovensko