Koncerty

Pozývame vás do chvál a uctievania spolu s nami. Máme v srdciach túžbu viesť ľudí vo chválach k otvorenému nebu a Jeho prítomnosti. Snívame o Jeho sláve zjavenej na zemi tak, ako nikdy predtým!

14. augusta 2022
 • Zlomení

  14. augusta 2022
  Sliač Sliač, Slovensko

19. augusta 2022
 • Festival United

  19. augusta 2022
  Vsetín, Česká republika

21. augusta 2022
 • Gospel fest

  21. augusta 2022
  Cabaj - Čápor Slovakia

27. augusta 2022
 • Hontfest

  27. augusta 2022
  Dudince, Slovensko