Koncerty

Pozývame vás do chvál a uctievania spolu s nami. Máme v srdciach túžbu viesť ľudí vo chválach k otvorenému nebu a Jeho prítomnosti. Snívame o Jeho sláve zjavenej na zemi tak, ako nikdy predtým!

16. apríla 2021
  • Godzone konferencia 2021

    16. apríla 2021 - 17. apríla 2021 @ 

17. apríla 2021
  • Godzone konferencia 2021

    16. apríla 2021 - 17. apríla 2021 @ 

16. mája 2021
  • Livestream - Pod ochranou Najvyššieho

    16. mája 2021