Koncerty

Pozývame vás do chvál a uctievania spolu s nami. Máme v srdciach túžbu viesť ľudí vo chválach k otvorenému nebu a Jeho prítomnosti. Snívame o Jeho sláve zjavenej na zemi tak, ako nikdy predtým!

30. augusta 2020
  • Zlomení - Sliač

    30. augusta 2020 @ 17:00 - 19:00

    Otvorené modlitebné stretnutie s názvom "Zlomení" na Sliači