Koncerty

Pozývame vás do chvál a uctievania spolu s nami. Máme v srdciach túžbu viesť ľudí vo chválach k otvorenému nebu a Jeho prítomnosti. Snívame o Jeho sláve zjavenej na zemi tak, ako nikdy predtým!

11. decembra 2022
 • Zlomení

  11. decembra 2022
  Sliač Sliač, Slovensko

15. januára 2023
 • Zlomení

  15. januára 2023
  Sliač Sliač, Slovensko

5. mája 2023
 • Godzone konferencia 2023

  5. mája 2023 - 6. mája 2023 @ 
  Banská Bystrica

6. mája 2023
 • Godzone konferencia 2023

  5. mája 2023 - 6. mája 2023 @ 
  Banská Bystrica