Kapela

Kapela ESPÉ je skupina priateľov s hlbokými vzťahmi, ktorí milujú Boha. Spolu nielen hrajú, ale stretávajú sa takmer každý deň, rozprávajú spolu o tom, čo žijú a vedia o sebe takmer všetko. Práve ich vzťahy spôsobujú hlbokú jednotu aj počas vedenia chvál, keď sa ich osobné pomazanie zjednocuje do jedného hlasu uctievajúceho Boha. Lídrom kapely je Julo Slovák, ktorý skladá väčšinu piesní a túži sa v uctievaní Božej prítomnosti hýbať stále ďalej. Kapela ESPÉ vychádza zo Spoločenstva SP, ktoré je jej domovom a duchovnou rodinou. Túžime vidieť rodiny, spoločenstvá, mestá a národy premenené Božou láskou skrze autentickú chválu kamkoľvek ideme.

Július Slovák

Julo hrá v kapele na akustickej gitare a spieva, skladá piesne a je jej lídrom už od začiatkov ESPÉ. Na gitare začal hrať keď mal 15 rokov a už vtedy vedel, že bude hrať jedine pre Ježiša. Ako líder a autor väčšiny piesní určuje víziu a smerovanie kapely. Piesne, ktoré tvorí sú buď piesňami, ktoré vznikli spontánne počas uctievania, alebo vychádzajú z nových vecí, ktoré mu Boh ukazuje a pre ktoré mu zapaľuje srdce. Julo často prichádza s piesňami, ktoré otvárajú nové obdobie a prorocky vovádzajú ľudí do „nového zjavenia“ toho, čo je na Otcovom srdci. Jeho hudobnou inšpiráciou sú kapely ako Hillsong, Jesus Culture alebo David Crowder. Aktuálne je preňho veľkou inšpiráciou pre tvorbu aj jeho syn Matthias.

Ivan Petro

Ivo hrá v kapele ESPÉ na klávesy a je jej súčasťou od roku 2011. Na klavíri hrá od svojich siedmich rokov, naplno sa mu začal venovať až po tom, ako zatúžil hrať pre Ježiša. Svoje osobné obrátenie zažil, keď mal 16 rokov a odvtedy žije s Bohom neustále dobrodružstvo. Je vášnivý vidieť Božie kráľovstvo zjavené už tu na zemi, čo sa odráža aj v jeho hre na klavíri počas chvál. Do kapely ESPÉ prináša nielen nové zvuky a kreativitu, ale aj jedinečnú citlivosť svojho nástroja. Inšpiráciou pre jeho zvuk sú mu kapely Hillsong United, Jesus Culture alebo Coldplay. Je ženatý a jeho manželka Zuzka je odrazom jeho srdca.

Daniel Launer

Dano je basgitaristom a vokalistom kapely ESPÉ od roku 2007. S hudbou začínal už v detstve hrou na husle a speváckym zborom, čomu sa ale dlho nevenoval. Na strednej škole začal hrať na basu v punkovej kapele „Strata Vkusu“, no po svojom obrátení sa tejto kapely vzdal a Boh mu dal stonásobne viac. Začal hrávať najskôr na stretkách Spoločenstva SP a postupne sa dostal do kapely ESPÉ. Chvály sú pre neho miestom, kde ožíva jeho srdce. Pripomínajú mu, aký je Boh a aký je voči svojim deťom. Sú pre neho piesňami lásky, ktorú môže Bohu opätovať a tak, ako vzťah s Ním, aj chvály postupne prechádzajú do všetkých oblastí jeho každodenného života. Okrem basy rád hrá aj na akustickej gitare, spieva a vymýšľa nové melódie.

Dávid Slavkovský

Dávid sa stal členom kapely v roku 2007 a odvtedy v nej hrá elektrickú a takisto akustickú gitaru.  Chvála je pre neho životným štýlom, ktorý odráža jeho vzťah s Otcom. Vo svojej hre má vášeň v hľadaní nových možností a rád skúša nové zvuky, pretože je presvedčený, že Boh má ešte mnoho zvukov a melódií pripravených na to, aby boli stiahnuté z neba. Verí, že hudba je špeciálnym prostriedkom, ktorým môže Boh meniť ľudské životy. Jeho hra je hrou z neba na zem, keď prináša do uctievania tóny, ktoré vovádzajú ľudí hlbšie do uctievania Otcovho srdca. Jeho hudobnou inšpiráciou sa stali kapely ako U2, Delirious, Sigur Rós a gitaristi John Mayer, Jeffrey Kunde, či John Frusciante. Veľmi silnou inšpiráciou bola pre jeho hru tiež skúsenosť z chválovej školy University of Worship v Californii.

František Borovský

František je súčasťou kapely ESPÉ od roku 2013. Hrá na basovú gitaru a okrem toho je aj producentom albumov a piesní kapely. Vyštudoval konzervatórium v Košiciach a svoje dary a talenty  sa rozhodol naplno investovať do služby pre Božie kráľovstvo. Je presvedčený, že Boh hľadí na túžby nášho srdca a už dávno pred jeho narodením vedel, že hudba bude neoddeliteľnou súčasťou jeho života. Počas chvál túži vidieť prichádzať Božie kráľovstvo s mocou a do každého hrania ide s veľkými očakávaniami, pretože verí, že očakávania sú živnou pôdou pre zázraky. František má citlivý sluch na každý tón a túži prinášať to najlepšie aj na svojom nástroji, pretože verí, že Boh je predstaviteľom tej najvyššej kvality. Jeho uctievanie môže byť plné radikálnych prejavov a inokedy zas veľmi pokojné a osobné, to podstatné je však byť v osobnom vzťahu s Ježišom, ktorého veľkosť sa potom odráža vo všetkom kým sme a čo robíme.

Martin Heneš

Maťo hrá v kapele na bicie od roku 2005. Hudba ho vždy fascinovala pre emóciu, ktorú dokáže v sebe niesť a atmosféru, ktorú dokáže vyvolať. Tak, ako dokáže vyvolať radosť alebo hnev, dokáže človeka voviesť do Božej prítomnosti – vyvolať bázeň pred Bohom, vniesť radosť z toho, čo nám Boh dal a každý deň dáva. Vždy je cítiť s čím umelec hudbu vytvára alebo hrá a Maťovým cieľom je, aby jeho hranie vždy inšpirovalo ľudí ku chvále. Aby vždy zatriaslo vnútrom človeka  a vždy vychádzalo z jeho osobnej chvály a bázne pre Bohom a tam doviedlo každého, kto ho počuje. Maťo túži každý svoj deň začínať s vedomím toho, kým je a kto je jeho Otec a vďaka tomu používať svoje talenty práve na Božiu slávu. V hre na bicie ho inšpiruje Steve Jordan, Teddy Campbell a každý kto do hry dáva kus seba.