Godzone projekt – Enter the godzone

O albume

Ak túžite vidieť, ako sa formovala Generácia KIOBK, DVD z turné Enter the Godzone 2010 je 2,5 hodinový záznam koncertov, svedectiev, prednášok a reportáži, ktoré dali aktuálny rozmer projektu Godzone. „Okrem záberov z turné obsahuje tiež množstvo vizuálnych materiálov z celej histórie Spoločenstva SP a je pre mňa osobne svedectvom toho, čím všetkým nás Pán Boh previedol.  Ľudia nám hovoria, že niektoré zábery nie sú veľmi kvalitné, ale ich hodnota je práve v tom, čo všetko je tam zaznamenané,“ hovorí o DVD Julo. Je to ako po rokoch si pozerať videá z detstva. Je to o prvých krokoch, ktoré sme robili ruka v ruke s našim Otcom. Hudobníci kapely ESPÉ tvoria na tomto DVD kľúčovú zložku hudobného tímu projektu Godzone.