ESPÉ – Chcem počuť tvoj hlas

O albume

Prvý album kapely ESPÉ vznikol v roku 2005. Bol vyznaním začínajúcej kapely, o tom, že chceme počuť Boží hlas a kráčať za ním. Piesne majú viac príbehové texty a sú o našom kráčaní s Bohom, hľadaní a spoznávaní Jeho prítomnosti. V tom čase sme ešte nevedeli, čo to znamená hrať chvály a ako skladať chválové texty. V kapele si doteraz s úsmevom hovorievame, že po vydaní tohto albumu sme naozaj počuli Boží hlas. Povedal nám, že by sme to mohli skúsiť robiť inak J

01. Mocný
02. Sila žiť
03. Dotkni sa ma
04. Stratený
05. Horí ohňom
06. Na teba čakám
07. Láska ťa podrží
08. Balada o vykúpení
09. Hľadám
10. Ježiš je láska
11. Životný príbeh
12. Ulice
13. Tráva