Koncerty

Pozývame vás do chvál a uctievania spolu s nami. Máme v srdciach túžbu viesť ľudí vo chválach k otvorenému nebu a Jeho prítomnosti. Snívame o Jeho sláve zjavenej na zemi tak, ako nikdy predtým!

25. februára 2018
5. marca 2018
 • TT.Chvály

  5. marca 2018

  Pozývame Vás na pravidelné chvály v Trnave u Jezuitov!

11. marca 2018
 • Zlomení

  11. marca 2018

  Pozývame vás na otvorené modlitebné stretnutie s názvom "Zlomení" na Sliači! Stretneme sa 11. marca o 17:00 v kine Hron na Sliači.

20. apríla 2018
 • Godzone konferencia 2018

  20. apríla 2018

  www.konferencia.godzone.sk