Koncerty

Pozývame vás do chvál a uctievania spolu s nami. Máme v srdciach túžbu viesť ľudí vo chválach k otvorenému nebu a Jeho prítomnosti. Snívame o Jeho sláve zjavenej na zemi tak, ako nikdy predtým!

21. septembra 2018
 • Mužská konferencia

  21. septembra 2018
  Sliač, Slovakia

22. septembra 2018
 • Timothy Worship Centrum

  22. septembra 2018
  Ranč Kráľova Lehota

6. októbra 2018
 • Worshipové odpoledne

  6. októbra 2018
  Valašské Klobouky, Czech Republic

14. októbra 2018
 • Zlomení

  14. októbra 2018
  Sliač, 962 31 Sliač, Slovensko

12. novembra 2018
 • Godzone tour 2018 - Chceme viac!

  12. novembra 2018
  Aréna Poprad Uherova 4680/2, 058 01 Poprad, Slovensko

13. novembra 2018
 • Godzone tour 2018 - Chceme viac!

  13. novembra 2018
  Cassosport Pri prachárni 11, 040 11 Košice, Slovenská republika

14. novembra 2018
 • Godzone tour 2018 - Chceme viac!

  14. novembra 2018
  Zimný štadión Žilina Uhoľná 3, 010 01 Žilina, Slovensko

15. novembra 2018
 • Godzone tour 2018 - Chceme viac!

  15. novembra 2018
  Zimný Štadión Banská Bystrica Hronské predmestie 1452/4, 974 01 Banská Bystrica, Slovakia

16. novembra 2018
 • Godzone tour 2018 - Chceme viac!

  16. novembra 2018
  Incheba Expo Bratislava Viedenská cesta 3, 851 01 Petržalka, Slovakia