Koncerty

Pozývame vás do chvál a uctievania spolu s nami. Máme v srdciach túžbu viesť ľudí vo chválach k otvorenému nebu a Jeho prítomnosti. Snívame o Jeho sláve zjavenej na zemi tak, ako nikdy predtým!

26. augusta 2018
  • Deň rodiny

    26. augusta 2018
    Plavnica, 065 45 Plavnica, Slovensko