Koncerty

Pozývame vás do chvál a uctievania spolu s nami. Máme v srdciach túžbu viesť ľudí vo chválach k otvorenému nebu a Jeho prítomnosti. Snívame o Jeho sláve zjavenej na zemi tak, ako nikdy predtým!

27. júla 2018
 • P18 - národné stretnutie mládeže

  27. júla 2018
  Prešov, Slovensko

29. júla 2018
 • P18 - národné stretnutie mládeže

  29. júla 2018
  Prešov, Slovensko

3. augusta 2018
 • Campfest

  3. augusta 2018
  Ranč Kráľova Lehota, 400, 032 33 Kráľova Lehota-Svarín, Slovensko

12. augusta 2018
 • Zlomení

  12. augusta 2018
  Sliač, 962 31 Sliač, Slovensko

26. augusta 2018
 • Deň rodiny

  26. augusta 2018
  Plavnica, 065 45 Plavnica, Slovensko