Koncerty

Pozývame vás do chvál a uctievania spolu s nami. Máme v srdciach túžbu viesť ľudí vo chválach k otvorenému nebu a Jeho prítomnosti. Snívame o Jeho sláve zjavenej na zemi tak, ako nikdy predtým!

24. marca 2018
 • Európska konvokácia | Bratislava

  24. marca 2018

  Európska Konvokácia je zvolanie ľudí do modlitieb & chvál za duchovný prielom na Slovensku, v Európe a v Izraeli. 

  Viac informácií: http://konvokacia.sk/

 • Kvetný víkend | Banská Bystrica

  24. marca 2018

  Kvetný víkend je stretnutím mládeže Banskobystrickej diecézy s otcom biskupom. Zúčastňujú sa ho mladí aj z iných diecéz Slovenska. Koná sa každoročne počas víkendu, na ktorý pripadá slávenie Kvetnej nedele v srdci diecézy – Banskej Bystrici.

  Viac informácií: http://www.dcmmajak.sk/kvetny-vikend-2018/informacie-a-registracia/

8. apríla 2018
 • Zlomení | Sliač

  8. apríla 2018

  Pozývame vás na otvorené modlitebné stretnutie s názvom "Zlomení" na Sliači! Stretneme sa 8. apríla o 17:00 v kine Hron na Sliači.

20. apríla 2018
 • Godzone konferencia 2018

  20. apríla 2018

  www.konferencia.godzone.sk