Koncerty

Pozývame vás do chvál a uctievania spolu s nami. Máme v srdciach túžbu viesť ľudí vo chválach k otvorenému nebu a Jeho prítomnosti. Snívame o Jeho sláve zjavenej na zemi tak, ako nikdy predtým!

30. januára 2018
 • NR.Chvály

  30. januára 2018

2. februára 2018
8. februára 2018
 • BB.Chvály

  8. februára 2018

11. februára 2018
 • Zlomení

  11. februára 2018

  Pozývame vás na otvorené modlitebné stretnutie s názvom "Zlomení" na Sliači! Stretneme sa 14. januára o 17:00 v kine Hron na Sliači.

25. februára 2018